Asri Holding

Asri Holding, 14.07.1999 yılında Konya/Selçuklu da kurulmuş olup 10.000.000.000 TL. (10.000 YTL) kuruluş sermayesi ile Konya/Selçuklu´da ticaret siciline kayıtlı gözükmektedir.

  • Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır: Elimizdeki bilgilere göre Mustafa Göğüs, Sabri Altun, Mehmet Ali Kaygan, Uğur Altun ve Kamil Derin yönetici gözükmektedir.
  • Ticari faaliyet Alanları şunlardır: Yaptığımız araştırmalara göre bu şirketin ticari boyutta bir faaliyetine rastlanamamıştır.
  • Mal varlığı konusunda bilgiler:
  • Almanya'daki Hukuki Süreç: Şu an Asri Holdinge karşı dava açma çalışmalarımız devam etmektedir.
  • Türkiye'deki Hukuki Süreç: Almanya'daki sürece göre şekillenecektir.
  • Hukuki Öneriler: Asri Holding´e karşı direkt dava açmayı tavsiye etmiyoruz.
  • Sadece Asri Holding Yöneticilerinin kusuru bulunduğu durumlarda şirket yöneticilerine karşı tazminat davası açma imkânı olabilir.