Avantaj Holding

Avantaj Holding, İstanbulda kurulmuş olup Ümraniye/İstanbul´da ticaret siciline kayıtlı gözükmektedir.

  • Ticari faaliyet Alanları şunlardır: Yaptığımız araştırmalara göre bu şirketin ticari boyutta bir faaliyetine rastlanamamıştır.
  • Almanyada´ki Hukuki Süreç: Şu an Avantaj Holdinge karşı dava açma çalışmalarımız devam etmektedir.
  • Türkiye´deki Hukuki Süreç: Almanyadaki sürece göre şekillenecektir.
  • Hukuki Öneriler: Avantaj Holding´e karşı direkt dava açmayı tavsiye etmiyoruz. Sadece Avantaj Holding Yöneticilerinin kusuru bulunduğu durumlarda şirket yöneticilerine karşı tazminat davası açma imkanı olabilir.