Büyük Grup A.Ş. Holding

Büyük Grup Holding, Konya/Selçuklu´da kurulmuş olup Konya/Selçuklu´da ticaret siciline kayıtlı gözükmektedir.

Ticari faaliyet Alanları şunlardır: Yaptığımız araştırmalara göre bu şirketin değişik sektörlerde ticari faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisine ulaşılmıştır.

  • Almanyada´ki Hukuki Süreç: Almanya´da Büyük Grup Holdinge karşı açılan davalarda birçok bölgede davalar kabul edildi ve şirket yatırımcısından haksız şekilde aldığı tutarı, davacıya yasal faizi ile birlikte ödemeye mahkum edildi.
  • Türkiye´deki Hukuki Süreç: Büyük Grup Holdinge´e karşı açılan davalarda yerel mahkemelerden çıkan kararlar, itirazlar üzerine bir üst mahkeme olan “Yargıtay´a “ taşınmış olup henüz Yargıtay´dan bağlayıcı ve kesin hüküm teşkil eden bir karar çıkmamıştır. Fakat Yargıtay´ın bu tür davalardaki genel eğilimi, Almanya Mahkemelerinden çıkan kararların tanınması ve icra edilmesi gerektiği yönündedir

Hukuki Öneriler: Hak sahibi bulunan yatırımcılara tavsiyemiz, yatırım yaptıkları tarihten en geç 10 yıl geçmeden, dolayısıyla alacakları zamanaşımına uğramadan, davalarını açmaları ve kesinleşene kadar davalarını takip etmeleridir.