Endüstri Holding (Mobella Holding Oldu)

Büromuz tarafından Endüstri Holdinge karşı birçok dava yürütülmektedir. Yaptığımız araştırmalara göre Endüstri Holding, Konya şehrinde kurulmuş olup ticaret sicilinde yaptığı isim değişikliği ile "Mobella Holding" adi altında ticari faaliyetlerine devam etmektedir.

  • Ticari faaliyet Alanları şunlardır: Mobilya Sektöründe ticari faaliyetini sürdürüyor.
  • Mal varlığı konusunda bilgiler: Mobilya sektöründe üretim ve yatırımları bulunmaktadır.
  • Almanya'da ki Hukuki Süreç: Almanya´da Endüstri Holdinge (Mobella Holdinge) karşı açılan davalarda birçok bölgede davalar kabul edildi ve şirket yatırımcısından haksız şekilde aldığı tutarı, davacıya yasal faizi ile birlikte ödemeye mahkûm edildi.
  • Türkiye'deki Hukuki Süreç: Endüstri Holdinge (Mobella Holdinge) karşı acılan davalarda yerel mahkemelerden çıkan kararlar, itirazlar üzerine bir üst mahkeme olan "Yargıtay´a" taşınmış olup henüz Yargıtay´dan bağlayıcı ve kesin hüküm teşkil eden bir karar çıkmamıştır. Fakat Yargıtay'ın bu tür davalardaki genel eğilimi, Almanya Mahkemelerinden çıkan kararların tanınması ve icra edilmesi gerektiği yönündedir.
  • Hukuki Öneriler: Hak sahibi bulunan yatırımcılara tavsiyemiz, yatırım yaptıkları tarihten en çok 10 yıl geçmeden, dolayısıyla alacakları zamanaşımına uğramadan, davalarını açmaları ve kesinlesene kadar davalarını takip etmeleridir.

Endüstri Holding, hakkında açılan davaların önünü kesmek için gizlice adresini ve Mobella Holding olarak adını değiştirdi. Bu değişlik mağdurlara bildirilmediği gibi holding yöneticileri kamuoyuna Endüstri Holding'in iflas ettiği şeklinde yanlış bilgi yayıyorlar. Endüstri Holding, böyle bir değişikliğe gitmesinde yatan esas amaç,  mağdurlarını kendine ulaşmasını engellemektir. Özellikle yargı yolu ile hakkını arayan mağdurların açtıkları davalarda karşılarında muhatap bulamayarak, davalarını düşmelerini hedefliyorlar.  Zaten holding yöneticileri kamuoyuna Endüstri Holding'in iflas ettiği şeklinde yanlış bilgi veriyorlar. Yaptığımız araştırma sonucu holdingin hala mal varlığı olduğunu da tespit ettik. Holding bünyesindeki birçok şirket faaliyetini sürdürüyor.