Kaldera Holding

Kaldera Holding, Konya´da kurulmuş olup Konya ticaret siciline kayıtlı gözükmektedir.

Ticari faaliyet alanları şunlardır: Yaptığımız araştırmalara göre bu şirketin değişik sektörlerde ticari faaliyetlerini başka isimler altında sürdürdüğü bilgisine ulaşılmıştır.

  • Almanyada´ki Hukuki Süreç: Almanya´da Kaldera Holding´e karşı açılan davalarda birçok bölgede davalar kabul edildi ve şirket yatırımcısından haksız şekilde aldığı tutarı, davacıya yasal faizi ile birlikte ödemeye mahkum edildi.
  • Türkiye´deki Hukuki Süreç: Kaldera Holdinge karşı açılan davalarda yerel mahkemelerden çıkan kararlar doğrultusunda Konya´daki Asliye Hukuk Mahkemesi Alman Mahkemesinin kararını tanıdı ve icra işlemlerine geçildi.

Hukuki Öneriler: Kaldera Holding ´e karşı direkt dava açmayı tavsiye etmiyoruz. Sadece Kaldera Holding Yöneticilerinin kusuru bulunduğu durumlarda şirket yöneticilerine karşı tazminat davası açma imkanı olabilir.