Kamer Holding

Büromuz tarafından Kamer Holdinge karşı birçok dava yürütülmektedir. Yaptığımız araştırmalara göre Kamer Holding, Konya şehrinde kurulmuş olup ticari faaliyetlerine devam etmektedir.

  • Ticari faaliyet Alanları şunlardır: Değişik sektörlerde yan şirketleriyle ticari faaliyetini sürdürüyor.
  • Mal varlığı konusunda bilgiler:
  • Almanya'daki Hukuki Süreç: Almanya´da Kamer Holdinge karşı açılan davalarda birçok bölgede davalar kabul edildi ve şirket yatırımcısından haksiz şekilde aldığı tutarı, davacıya yasal faizi ile birlikte ödemeye mahkûm edildi. Kazandığımız birçok davada Kamer Holding geçmişte müvekkillerimizin yatırdığı parayı icra işlemlerine gerek kalmaksızın kendilerine ödemektedir.
  • Türkiye´deki Hukuki Süreç: Kamer Holding´e karşı açılan davalarda yerel mahkemelerden çıkan kararlar, itirazlar üzerine bir üst mahkeme olan "Yargıtay´a" taşınmış olup henüz Yargıtay´dan dan bağlayıcı ve kesin hüküm teşkil eden bir karar çıkmamıştır. Fakat Yargıtay´in bu tür davalardaki genel eğilimi, Almanya Mahkemelerinden çıkan kararların tanınması ve icra edilmesi gerektiği yönündedir
  • Hukuki Öneriler: Hak sahibi bulunan yatırımcılara tavsiyemiz, yatırım yaptıkları tarihten en çok 10 yıl geçmeden, dolayısıyla alacakları zamanaşımına uğramadan, davalarını açmaları ve kesinlesene kadar davalarını takip etmeleridir.