KİMPAŞ HOLDİNG

Büromuz tarafından Kimpaş Holdinge karşı bircok dava yürütülmektedir.
Yaptığımız araştırmalara göre Kimpaş Holding, Karaman´da 07.10.1998 tarihinde kurulmuş olup, ticari faaliyetlerine devam etmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır: Elimizdeki bilgilere göre İbrahim Uzun, Abdülseyit Saydam, Abrurrahman Demir, Adnan Tok, Mustafa Uçar ve Ali Özcan yönetici olarak gözükmektedir

  • Ticari faaliyet alanları şunlardır: Değişik sektörlerde ticari faaliyetini sürdürmektedir.
  • Mal varlığı konusunda bilgiler: Şirketin verdiği bilgiye göre 42.508.878 DM ve 6.919.886.031.852 TL likidi bulunmaktadır.
  • Almanyada´ki Hukuki Süreç: Almanya´da Kimpaş Holdinge karşı açılan davalarda Köln bölgesinde davalar kabul edildi ve şirket yatırımcısından haksız şekilde aldığı tutarı, davacıya yasal faizi ile birlikte ödemeye mahkum edildi.
  • Türkiye´deki Hukuki Süreç: Almanyadaki davalar sonuçlandıktan sonra Türkiye´de Tenfiz(tanıma) Davası yolu ile icra aşamasına geçilecektir.
  • Hukuki Öneriler: Hak sahibi bulunan yatırımcılara tavsiyemiz, yatırım yaptıkları tarihten en çok 10 yıl geçmeden, dolayısıyla alacakları zamanaşımına uğramadan, davalarını açmaları ve kesinleşene kadar davalarını takip etmeleridir.