Noya Holding

Büromuz tarafından Noya Holdinge karşı birçok dava yürütülmektedir.
Yaptığımız araştırmalara göre Noya Holding, Konya şehrinde kurulmuş olup ticaret sicilinde yaptığı isim değişikliği ile “Serpan İç ve Dış Ticaret A.Ş.” adı altında ticari faaliyetlerine devam etmektedir.

Ticari faaliyet Alanları şunlardır: değişik sektörlerde ... şu şirketlerle ticari faaliyetini sürdürüyor.

Mal varlığı konusunda bilgiler:

  • Almanyada´ki Hukuki Süreç: Almanya´da Noya Holdinge karşı açılan davalarda birçok bölgede davalar kabul edildi ve şirket yatırımcısından haksız şekilde aldığı tutarı, davacıya yasal faizi ile birlikte ödemeye mahkum edildi. Essen Mahkemesinde kazandığımız bir davada Noya Holding geçmişte müvekkilimizin yatırdığı parayı icra işlemlerine gerek kalmaksızın kendisine ödemiştir. Bunun dışında Almanya´nın birçok bölgesinde açtığımız davalar kazanılmıştır.
  • Türkiye´deki Hukuki Süreç: Noya Holding´e karşı açılan davalarda yerel mahkemelerden çıkan kararlar, itirazlar üzerine bir üst mahkeme olan “Yargıtay´a “ taşınmış olup henüz Yargıtay´dan bağlayıcı ve kesin hüküm teşkil eden bir karar çıkmamışıtır. Fakat Yargıtay´ın bu tür davalardakı genel eğilimi, Almanya Mahkemelerinden çıkan kararların tanınması ve icra edilmesi gerektiği yönündedir.

Hukuki Öneriler: Hak sahibi bulunan yatırımcılara tavsiyemiz, yatırım yaptıkları tarihten en çok 10 yıl geçmeden, dolayısıyla alacakları zamanaşımına uğramadan, davalarını açmaları ve kesinleşene kadar davalarını takip etmeleridir.