Sancak Holding

Sancak Holding Inc., Amerika´nin Willmington şehrinde kurulmuş olup yaptığımız araştırmalara göre hiçbir ticari faaliyeti olmayan, sadece kağıt üzerinde kurulmuş gözüken paravan bir şirkettir.

  • Bu Şirketin kuruluş amacı: Ortaklarından Avrupa´da topladığı paraları, Türkiye´de Sancak Denizcilik Grubu altında İstanbul´da faaliyet gösteren diğer şirketlerine aktarmaktır.
    Ancak Sancak Holding Inc. Ortakları, bu ticari faaliyetlerini Sancak Denizcilik Grubu bünyesinde İstanbul´da sürdüren şirketlere ortak gözükmemektedirler.
    Bu yüzden şirketin kurulusunda bir art niyet söz konusu olup, bu şirketin gerçek bir ticari faaliyet amacıyla kurulmadığı anlaşılmaktadır.

    Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır: Elimizdeki bilgilere göre Salih Zeki Çakır, Mehmet Emin Koç ve Turgay Geçer Sancak Holding Inc. Yöneticileri olarak gözükmektedir.
  • Ticari faaliyet Alanları şunlardır: Yaptığımız araştırmalara göre bu şirketin denizcilik ve ulaşım sektörlerinde ticari faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisine ulaşılmıştır.
  • Almanya'daki Hukuki Süreç: Almanya´da Sancak Holding Inc. Yöneticilerine ve Sancak Denicilik Grubu bünyesinde ticari faaliyetlerini sürdüren yan şirketlerine karşı gelecek aylarda pilot davaları açmaya başlayacağız.
  • Hukuki Öneriler: Sancak Holding Inc ´e karşı direkt dava açmayı tavsiye etmiyoruz. Sadece Sancak Holding Inc. Yöneticilerine ve Sancak Denicilik Grubu bünyesinde ticari faaliyetlerini sürdüren yan şirketlerine karşı tazminat davası açmayı tavsiye ediyoruz.