AKÇA Hukuk Bürosu olarak yıllardır holding mağdurlarının sorunları ile ilgilenmekte ve açmış olduğumuz davalar sayesinde sorunlarına çözüm bulmaktayız.
Tüm Almanya çevresinde yıllardır verdiğimiz hukuk mücadelesinde büyük başarılar elde ettik. İlk başlarda tek bir davayı dahi kazanamayacağımız iddia edildiyse de, artık parasını tahsil ettiğimiz bir çok holding mağduru vardır.

Almanya'nın birçok kentinde Bölge Mahkemelerinde ve Yüksek Eyalet Mahkemelerinde (örneğin, Hamburg, Münih, Berlin, Stuttgart, Frankfurt vs.) açılan davalarda örnek teşkil edecek düzeyde davalar; mağdurlar lehine sonuçlanmış ve birçok mudinin holdinglere yatırdığı paralar tahsil edillmiştir. Çıkarılan mahkeme kararlarıyla ve yaptığımız tahsilatlarla ilgili, Witten şehrinde bulunan hukuk büromuza başvurabilir ve Türkçe olarak bilgi alabilirsiniz.

"Zamanaşımı" davacı olarak siz holding mağdurlarının aleyhine işlemektedir. Bu sebeble daha fazla zaman kaybetmeden hukuk sürecine katılıp, davalarınızı açmak üzere avukatlara başvurabilirsiniz.

Bugüne kadar başardıklarımız

Almanya genelinde holdinglere karşı yüzlerce dava açtık ve mağdurların lehine sonuçlandırdık.

Dava Açtığımız Holdingler:

Kombassan, Yimpaş, JETPA, Endüstri, Kamer, Umpaş, İttifak, Kaldera, BAH, Aksaray, Silm, Bikrim, İhlas, Tetik, Katra, Keten, İşlem, Kimpaş, Tuğra, Avantaj, Selçuklu, Kübra, Demo, Noya, Basri, Rehber, Termal, Aksaray, Alpek, Birlik Holding, UTM vs.

Tahsilat yaptığımız Holdingler şunlardır:

Kombassan Holding
Kamer Holding
Noya Holding
İttifak Holding

Önemli Not:

Almanya da kazandığımız diğer davaların icra işlemleri, Türkiye'deki mahkemelerde sürmektedir. Son olarak Konya Asliye Hukuk Mahkemesi, Alman Mahkemesinin kararını tanımıştır. Böylece artık Avrupa Mahkemelerinde kazanılan davaların, Türkiye'deki icra işlemlerinin önü açılmıştır.

DAVA SÜRECİ VE MASRAFLAR

Hukuk Sigortası Sistemi

Almanya'da Hukuk Sigortası sistemi mevcut olup; Holdingzedelerin Hukuk Sigortaları varsa bu sisteme avukatlar tarafından başvuru yapılıp açılacak davalardaki mahkeme ve avukatlık ücretlerini karşılamaları mümkündür.

Toplu Dava Yöntemi

Almanya'da Hukuk Sigortası olmayan ve aynı bölgeden gelen holding mağdurları ise bölge bölge birleşerek toplu davalar ile mahkemeye başvurma yolunu seçebilirler. Bu sistemin amacı ise "bölge esasına göre" birleşerek hem maliyetleri düşürmek, hem de mahkeme sürecinde birçok mağdurun ellerindeki belgeler ve şahitlerle davayı kazanma şansını arttırmaktır.

Adli Yardım Seçeneği

Almanya'da asgari düzeyde geliri olan kişiler (Emekliler, işsizler, öğrenciler vs.) adli yardım (Prozesskostenhilfe) yolu ile, bir avukata gelir ve gider belgeleri ile başvurup davalarını açabilirler.

Avrupa Parlemantosu süreci

Almanya Federal milletvekili Dr. Lale Akgün ve Sosyal Demokratlarrn Avrupa Parlamentosu Grup Başkan Vekili Martin Schulz ile ortaklaşa bir çalışma grubu oluşturulmuş olup, gerekli girişimler başlatılmıştır. Aynı zamanda girişimlerimiz sayesinde Almanya Adalet Bakanlıgı'da olayın tarafı haline gelmiş ve Almanya'da alınan mahkeme kararlarının Türkiye'deki yargı tarafından tanınması için girişimler başlatmıştır.