UTM Holding

Utm Holding, Almanya'nın Frankfurt şehrinde kurulmuş olup, asıl ticari unvanı : "United Trade Management GmbH" dir.
Yaptığımız araştırmalara göre hiçbir ticari faaliyeti olmayan bu şirket alman yasaları çerçevesinde iflas etmiştir.

Bu Şirketin kuruluş amacı: Ortaklarından Avrupa'da topladığı paraları, Türkiye'de Utm Holding altında İstanbul'da faaliyet gösteren diğer şirketlerine aktarmaktır.

Ancak United Trade Management GmbH ortakları, bu ticari faaliyetlerini Utm Holding bünyesinde İstanbul'da sürdüren şirketlere ortak gözükmemektedirler.
Bu yüzden şirketin kurulusunda bir art niyet söz konusu olup, bu şirketin gerçek bir ticari faaliyet amacıyla kurulmadığı anlaşılmaktadır.

  • Ticari faaliyet Alanları şunlardır: Yaptığımız araştırmalara göre bu şirketin Türkiye'de değişik şirketler vasıtasıyla ticari faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisine ulaşılmıştır.
  • Almanya'da ki Hukuki Süreç: Almanya´da United Trade Management GmbH. Yöneticilerine ve Utm Holding ve ticari faaliyetlerini sürdüren yan şirketlerine karşı gelecek aylarda pilot davaları açmaya başlayacağız.
  • Hukuki Öneriler: United Trade Management GmbH ´ya karşı direkt dava açmayı tavsiye etmiyoruz. Sadece United Trade Management GmbH. Yöneticilerine ve Utm Holding bünyesinde ticari faaliyetlerini sürdüren yan şirketlerine karşı tazminat davası açmayı tavsiye ediyoruz.